دیگهای فولادی

Ab-o-Fazelab-1-300x225 دیگهای فولادی
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
‍ انواع اواپراتور ، اواپراتور چیست
۱) اواپراتور لوله ای
اواپراتور لوله ای معمولا از لوله های فولادی یا مسی ساخته میشود.
لوله های فولادی در اواپراتور بزرگ و اواپراتوری که با آمونیاک کار میکند بکار میرود
لوله های مسی در اواپراتور کوچکتر که با مبردهایی با ترکیبات کلروفلور کار میکنند مورد استفاده قرار میگیرد.
این اواپراتور در اندازه ها، اشکال و طرحهای مختلف برای کاربردهای مختلف برای کاربردهای متفاوت ساخته میشود
از طرحهای متداول آنها زیگزاگ تخت و مارپیچ بیضوی میباشد.
کویل مارپیچ اغلب برای سرد کردن مایعات مورد استفاده قرار میگیرد.
کویل لوله ای بزرگ سقفی که با جریان طبیعی هوا عمل سرد شدن را انجام میدهد
بیشتر در اتاقهای نگهداری محصولات منجمد و سردخانه ها برای سرد کردن مقادیر زیادی هوا با سرعت جریان کم بکار میرود.
این کویل همچنین بصورت خشک یا با پاشیدن آب بهمراه دمنده های گریز از مرکز برای تهیه هوای سرد پر سرعت در انجماد وزشی مورد استفاده قرار میگیرد.
۲) اواپراتور صفحه ای
اواپراتور صفحه ای انواع مختلفی دارد
بعضی از آنها از دو صفحه فلزی که رویشان شیارهایی برای عبور مبرد ایجاد شده است ساخته میشوند.
این نوع از اواپراتور صفحه ای به دلیل شکل پذیری به فرم دلخواه ساخت اقتصادی و سهولت تمیز شدن بطور وسیعی در یخچالها و فریزرهای خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.
نوع دیگر اواپراتور صفحه ای از لوله های واقع بین دو صفحه فلزی تشکیل شده است.
صفحات فلزی در انتها به یکدیگر جوش میشوند.
در این اواپراتور برای ایجاد تماس حرارتی مطلوب بین صفحات و لوله حامل مبرد
فضای بین صفحات را با محلول اتکتیک پر و یا خلا میکنند بطوری که فشار اتمسفر یک بیرون باعث تماس حرارتی خوبی بین لوله ها و صفحات گردد.
اواپراتور حاوی محلول اتکتیک بویژه در مواقعی که ظرفیت ذخیره شده ای مورد نیاز باشد مفید است
بیشتر در کامیون های یخچال دار و بصورت افقی یا قائم در سقف یا دیوارهای آن نصب و بهنگام توقف در پارکینگ به سیستم تبرید مرکزی وصل میشود.
بنابراین ظرفیت تبرید ذخیره شده ای برای سرد کردن محصول درکار روزهای بعد در محلول اتکتیک وجود خواهد داشت.
در این نوع اواپراتور درجه حرارت صفحات با نقطه ذوب محلول اتکتیک کنترل میشود.
اواپراتور صفحه ای بصورت تکی یا گروهی به کار برده میشود.
صفحات ممکن است بصورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شوند.
اواپراتور صفحه ای بصورت چند طبقه در اتاقهای انجماد مورد استفاده قرار میگیرند.
این اواپراتور همچنین بطور وسیعی، بصورت دیوار داخلی در فریزرها، یخچالهای ویترینی، یخچالهای بستنی، مخازن کربنات و … بکار میرود.
اواپراتور صفحه ای بویژه برای سرد کردن مایعات در تاسیساتی که شرایط غیر عادی بار پیک بصورت تناوبی اتفاق می افتد، مفید میباشد زیرا تشکیل برفک بر روی سطوح صفحات در بارهای کم، ظرفیت تبرید ذخیره ای را بوجود می آورد که به تجهیزات تبرید کمک میکند تا بتواند در شرایط پیک بار را تحمیل نماید.
چون این امر استفاده از تجهیزاتی با ظرفیت کمتر از ظرفیت لازم برای بار پیک را ممکن میسازد و در هزینه های اولیه و جاری سیستم صرفه جویی مینماید