دیسکلر چیست

IMG_20170418_085556-300x200 دیسکلر چیست
کاربرد شستشو و رسوب زدایی از رادیاتورهای آلومینیومی و مسی و انواع چیلرهای جذبی و آمونیاکی با آلیاژ مس و نیکل
شکل ظاهری مایع
رنگ آبی
حلالیت در آب بطور کامل
بو ملایم
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری
توضیحات این ماده برپایه اسید های ترکیبی بوده و حاوی مواد ضد خورندگی و ترکیبات آزول جهت حفاظت از فلزات می باشد.
مقدار مصرف بسته به ضخامت رسوب و حجم دستگاه تعیین می گردد.
دیسکلر EB750
شستشوی مبدل های آلومینیومی و دارای فلزات نرم کاربرد شستشوی کلیه مبدل های آلومینیومی و دارای فلزات نرم
دیسکلر EB600
رسوب زدای رادیاتورها و چیلرهای جذبی و آمونیاکی
دیسکلر BC Complex-XD
رسوب زدای دستگاه های آلیاژ Stainless Steel
کاربرد رسوب زدایی از کلیه مبدل های استیل (stainless steel) و آلیاژ استیل.
شکل ظاهری مایع
رنگ قرمز
حلالیت در آب بطور کامل
بو ملایم
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری
توضیحات این ماده برپایه آنتی اسکیل های اروپایی و ترکیبات حفاظت کننده اروپایی می باشد.
قبل از رسوب زدایی باید نمونه رسوب آنالیز شده تا غلظت استفاده مشخص شود.
رسوب زدایی حتما باید توسط متخصصین رسوب زدایی انجام گیرد.
دیسکلر BC Complex-EB
رسوب زدای دستگاه ها و مبدل های حرارتی
کاربرد شستشوی دیگهای آب گرم، بخار، انواع مبدلهای حرارتی (صفحه ای، غلطتکی، لوله ای و …)، كويل ها، اکسترودر ها، کلندررول ها، انواع چیلرهای تراكمی و جذبی و کلیه دستگاه هایی که در آنها آلیاژ مرکب بکار برده شده.
شکل ظاهری مایع
رنگ آلبالویی
حلالیت در آب بطور کامل
بو نسبتا تند
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری
توضیحات این ماده از ترکیب ۵ نوع اسید و ۷ نوع اینهیبیتور ترکیبی به همراه پایدار کننده ها می باشد و کلیه رسوبات کلسیمی، کربناتی و سیلیس را بطور کامل در خود حل می نماید.
استفاده از این ماده نیاز به تخصص کامل رسوب زایی دارد.
IMG_20170418_085556-300x200 دیسکلر چیست
کاربرد شستشوی دیگهای آب گرم، بخار، مبدلهای حرارتی، كويل ها و مبدل های صفحه ای و شل تیوپ
شکل ظاهری مایع
رنگ صورتی
حلالیت در آب بطور کامل
بو ندارد
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری
توضیحات این ماده برپایه اسید کلریدریک ۳۲% بوده و دارای اینهیبیتور های ضد خورندگی فلزات می باشد. مقدار مصرف این ماده بسته به ضخامت رسوب تعیین می گردد.
دیسکلر BC960
رسوب زدای مبدل های حرارتی
کاربرد شستشوی دیگهای آب گرم، بخار، مبدلهای حرارتی، كويل ها، اکسترودر ها، کلندررول و انواع چیلرهای تراكمی و جذبی
شکل ضاهری مایع
رنگ بنفش
حلالیت در آب بطور کامل
بو ندارد
شرایط نگهداری دور از نور آفتاب و دمای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری
توضیحات این ماده برپایه اسید کلریدریک ۳۲% بوده و دارای اینهیبیتور های ضد خورندگی فلزات (کربن استیل و مس) می باشد. مقدار مصرف این ماده بسته به ضخامت رسوب تعیین می گردد.
گروه صنعتی ویسادار مشاوره و اجرای اسید شویی چیلر اسید شویی دیگ بخار اسید شویی منبع کویل دار اسید شویی بویلر اسید شویی منبع دوجداره آماده خدمات دهی میباشد.