راهنمای خرید منبع دوجداره

123 راهنمای خرید منبع دوجداره 

راهنمای خرید منبع دو جداره

 منبع کویل دار،منبع دو جداره هردو به عنوان مبدل های حرارتی جهت تامین آبگرم بهداشتی هستند.

 منبع دوجداره

 منبع دو جداره آبگرم از نوع مبدل حرارتی غیر مستقیم بوده به این معنی که یک واسطه انتقال حرارت(آب سیستم گرم کننده) در تماس مستقیم با سطح گرم کننده( بویلر سیستم حرارت مرکزی) انرژی حرارتی را دریافت کرده و به آبگرم مصرفی منتقل می کند. 

این مخزن دارای دو محظه جدا از هم می باشد که شامل:

۱-  استوانه داخلی

۲-  فضای حد فاصل بین استوانه داخلی و خارجی

 مکانیزم گرم شدن آب در منبع دوجداره :

 ۱-  آبگرمی که توسط دیگ تولید شده، از بالای منبع به محفظه بیرونی هدایت شده و در حدفاصل بین استوانه داخلی و جریان می یابد و باعث انتقال حرارت خود به آب درون استوانه داخلی می شود.

 ۲-  آب سرد شهری از اتصال پایین منبع وارد استوانه داخلی میشود.

گرمای آیگرم دیگ را دریافت می کند و سپس از اتصال بالا آبگرم برای وسایل بهداشتی هدایت می شود.

 نکات نصب منبع دو جداره:

 ۱-بر روی استوانه داخلی منبع دو جداره دو اتصال وجود دارد :

یکی برای نصب شیر اطمینان فشار و دما و دیگری برای برگشت آبگرم مصرفی

۲- استفاده از شیر یکطرفه در روی ورودی آب سرد شهری به منظور جلوگیری از پس زدن آبگرم به داخل لوله های آب سرد

حال این سوال پیش می آید که آیا منبع دو جداره مناسب است یا منبع کویل دار؟

 منبع دو جداره تشکیل شده است از دو استوانه تو در تو که آب داغی که توسط دیگ چدنی تولید میگردد

وارد جدار بین دو استوانه شده و آب ذخیره شده در منبع را گرم میکند.

در ظرفیت های بالا به دلیل اینکه قطر منایع دو جداره بیش از حد زیاد شده و آب ذخیره شده خوب گرم نمیشود.

در چنین شرایطی استفاده از منبع کویلی یا منبع کویل دار الزامیست.

منبع کویل دار در نوع خوابیده وایستاده تولید می شوند .

با توجه به نوع شرایط محل پروژه از نظر ابعادی نوع منبع کویل دار تعیین می گردند.

از آن جایکه منبع کویل دار دارای ارتفاع و قطر مشخصی می باشد .

در هنگام سفارش منبع کویلی به ابعاد درب ورودی  و ابعاد سقف تا کف محل موتور خانه توجه فرمایید تا درزمان حمل منبع کویلی به محل پروژه با مشکل ابعادی مواجه نشوید.