راهنمای نصب منبع دوجداره

IMG_20170423_181613-300x183 راهنمای نصب منبع دوجداره

نصب منبع دوجداره

نکته مهم ایمنی در منبع دوجداره نصب شیر اطمینان و شیر هواگیری می باشد.

شیر اطمینان در مواقع بالا رفتن فشار آب بطور خوکار باز می شود و از انفجار منبع جلوگیری می کند .

در موقع نصب منیع دوجداره حتما باید از شیر یکطرفه بر سر راه ورود آب سرد استفاده شود تا از برگشت آب به منبع جلوگیری کند .

منبع انبساط را باید تاحد ممکن نسبت به دیگ بالاتر نصب کرد.

لوله کشی و نصب منبع آبگرمکن دوجداره:

 منبع دوجداره در داخل موتورخانه و بالاتر از دیگ نصب میگردد.

این پایه باید طوری ساخته شود که یا به خودی خود یا با اتصال و تکیه دادن به دیواره های اطراف بتوانند ثابت و محکم شود و از افتادن آن جلوگیری شود.

۱)هر منبع دوجداره دارای یک مجرای ورود آب سرد در قسمت پایین است  که از آب شهر ورودی به موتورخانه انشعاب می گیرد.

برای این انشعاب یک عدد شیر یکطرفه و یک عدد شیر فلکه لازم است .

شیر یک طرفه از برگشت آب گرم منبع به مدار لوله کشی جلوگیری می کند و شیر فلکه برای قطع آب ورودی در مواقع ضروری میباشد.

۲)مجرای برگشت آب گرم جداره منبع به دیگ که در قسمت پایین منبع قرار دارد.

۳)مجرای تخلیه: در قسمت پایین منبع آب گرم یک عدد شیر سماوری نصب می شود.

۴)مجرای ورود آب  گرم به جدار منبع دوجداره که در قسمت بالای منبع قرار دارد .

۵)شیر اطمینان روی منبع آب گرم در قسمت بالا نصب می شود.

در مواقعی که درجه حرارت منبع بیش از حد مجاز بالا رفت بطور خودکار باز شود و از انفجار منبع جلوگیری کند. 

۶)مجرای خروج آب گرم رفت مصرفی که در بالای منبع آب گرم قرار دارد و آب گرم مصرفی را به داخل ساختمان هدایت می کند.

۷)شیر هواگیری دستی  یا خودکار که روی مجرای ورود آب گرم از دیگ به جداره منبع نصب می شود و عمل هواگیری را انجام می دهد.

پمپ سیرکولاسیون برگشت آب گرم مصرفی:

این پمپ باعث به جریان انداختن آب گرم مصرفی در مخزن دوجداره و لوله های رفت و برگشت آب گرم می شود.

به طوری که به محض باز کردن شیر بلافاصله آب گرم در دسترس خواهد بود .

به این ترتیب تلفات حرارتی کمتر خواهد شد و از هدر رفتن آب جلوگیری خواهد شد.

انتخاب پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی:

برای انتخاب این پمپ مانند سایر پمپ ها نیاز به شاخص های زیر است.

۱-مقدار دبی پمپ

۲-هد پمپ

۳-خطی یا زمینی

۴-تک فاز یا سه فاز تعیین دبی پمپ

برای تعین دبی پمپ به روش زیر عمل می شود:

۱-تعیین مقدار طول کل لوله های رفت و برگشت بر حسب متر.

۲-مقدار طول عایق شده لوله ها در (۲۸/۸*w/m) ضرب شود .

برای محاسبه مقدار هد پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی مانند پمپ سیرکولاسیون دیگ عمل می کنیم

با این تفاوت که به جای L طول لوله رفت دورترین وسیله بهداشتی (مصرف کننده)را قرار می دهیم. 

منبع: پرتال کوران ساز