چیلر

Large-Screw-Chiler-Water-Freezer-390-000-Kcal-300x171 چیلر

در شهرک سینمایی غزالی محصول Dr.pipe برای لوله گالوانیزه "۱۱/۲ که نشتی از محل اتصال لوله و شیر فلکه بود، از طرف نگهدار تاسیسات شهرک خریداری شد و با توجه به توضیحات ارائه شده محصول Dr.pipe اجرا شد.

نکته (تعمیر و نگهداری )

در كشور ما به موضوع نگهداری اهمیت چندانی داده نمی شود و كاری كم ارزش تلقی می شود

و معمولا نیرو های شاغل در این بخش از كیفیت چندانی در انجام كار خود بر خوردار نیستند

جالب است بدانید كه عمر تجهیزات و تاسیسات مختلف در كشور ما بسیار كمتر از میانگین عمر تعیین شده برای آنها می باشد .

این مسئله ضرر بسیار سنگینی به اقتصاد كشور تحمیل می كند در این مورد عوامل بسیاری دخیل می باشد ، مشكلات در قسمت های مختلفی مثل طراحی ،ساخت ،نظارت ، نگهداری ،كیفیت مواد اولیه و... دیده می شود .

هزینه اولیه هر تجهیز رقم قابل توجهی می باشد و در صورت افزایش زمان استفاده از آن این هزینه قابل توجیه اقتصادی می باشد .

برای رفع این مشكل باید از مرحله طراحی تا اجرا و راه اندازی،نگهداری پروسه توسط گروهی متخصص بررسی و نظارت گردد كه علت بسیاری از مشكلات طراحی نا متناسب و یا اجرا و راه اندازی اشتباه می باشد.

شاید بسیار با این مشكل روبرو شده اید كه با وجود تجهیزات مختلفی تهویه مطبوع در مكان های مختلف باز همچنان شرایط هوا مطبوع و قابل استفاده نمی باشد باید به این نكته توجه كرد در بازدهی كاری یك انسان شرایط محیطی از قبیل دما ،رطوبت ،فشار ،نور و.... تاثیر بسیاری دارد . در واقع در صورتی كه ما نتوانیم شرایط مطلوب را مهیا كنیم با گذشت زمان هزینه های بسیار گزافی بابت این مشكل متحمل می گردیم.

درمورد تجهیزات تهویه مطبوع نكات قابل ذكر بسیاری وجود دارد

در اینجا در مبحث نگهداری باید بیان نمود كه در صورت انجام مناسب و قابل قبول عملیات نگهداری می توان شرایطی مطلوب برای مدت زمان قابل قبولی محیا نمود.

در بحث نگهداری استفاده از نیروی متخصص و آموزش دیده انجام امور PM

به طور علمی و عملی مسئله مهمی می باشد متاسفانه انجام امور نگهداری

در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارد و هر ساله مشاهده می كنیم رقم قابل توجهی

به اقتصاد كشور آسیب می رسد باید با یك جهاد همه گیر تلاش نمود تا این روند اصلاح شود

و بتوان با كمك یكدیگر هر چه بیشتر در این راه با موفقیت روبرو شد .

در زیر نكاتی در همین مورد بیان شده است:

۱ .عمل به دستورات توصیه شده در دفترچه راهنمای هر دستگاه

۲٫ اجتناب از دستكاری بی مورد دستگاه به هر دلیل

۳٫اجتناب از تعمیر دستگاه بدون استفاده و كمك گرفتن از افراد متخصص

۴٫ انجام تعمیرات دوره ای به طور منظم و علمی

۵٫ استفاده از افراد آگاه و متخصص و دادن آموزش مورد نیاز به آنها

۶٫ثبت شرایط و وضعیت دستگاه به طور منظم و رفع مقایرت های به وجود آمده

۷٫ ثبت خلاصه ای از تعمیرات دستگاه به طور كه همیشه قابل دسترس و استفاده باشد

۸٫ حفظ اطلاعات دستگاه شامل دفترچه راهنما ، نقشه و... در مكانی مناسب و قابل دسترس

و...

مطمئن باشید هزینه چند ده میلیونی برای نگهداری تجهیزات و تاسیسات در مقابل هزینه اولیه

چند میلیاردی قابل توجیه و به صرفه می باشد .