طراحی و اجرای موتورخانه

New-Image-300x188 طراحی و اجرای موتورخانه
طراحی و اجرای موتورخانه
مساحت مناسب برای موتورخانه یک بیستم یا همان پنج درصد مساحت بنای مفید مبنای طراحی است. البته این میزان در متراژهای بالای ده هزار متر بنا، برای محیط¬های صنعتی پر تجهیزات توصیه می¬شود و برای ادارات ۳ تا ۴ درصد بنای مفید توصیه می¬گردد.
بهترین محل برای موتورخانه برای اماکن مسکونی در زیرزمین جایی که هواکش و تنفس سامانه دیگ¬ها از از راه پله عمومی نباشد، است که اگر خام سوزی وجود داشت دود حاصل از خام سوزی ایجاد خطر گازگرفتگی در کوتاه¬مدت و سردرد و تهوع و سرگیجه در درازمدت ننماید.
برای برجها در زیرزمین به¬ گونه¬ای که به دور از گازهای اتان حاصل از مخزن سپتیک باشد و رمپ و دسترسی و امنیت مناسب داشته باشد. چون گاز اتان حاصل از تخمیر فضولات انسانی در سپتیک بسادگی مشتعل و در صورت متراکم شدن منفجر می¬گردد.
در اماکن صنعتی و سایت های بزرگ مانند دانشگا هها و ... ساختمان باید با توجه به مسیر باد طی آمار هواشناسی و درپایین ترین رقوم ارتفاعی قرار گیرد! چرا؟ چون آب را نمی¬توان بیش از سه متر ستون آب مورد مکش قرار داد، اگر بیشتر باشد آب بخار شده و در پمپ ها مشکل کاویتاسیون ایجاد می¬ نماید )خلاء درونی مسیر مکش پمپ( و در جایی باید باشد که بر اثربارش دچار آب گرفتگی نگردد.
-اگر محدودیت چیدمان دارید ساختمان موتورخانه را در کنار مرتفع ترین ساختمان موتورخانه را قرار دهید که هم منابع انبساط و هم دو دکش ها را با نظر مهندسان معمار و سازه از روی نمای ساختمان تا بام هدایت نماید.
هنگام سفارش دستگاه های بزرگ مانند چیلر و دیگ بخار و آب داغ و گاهاً مبدل ها به ابعاد دستگاه و ترافیکی بودن بار توجه کنید. )بار ترافیکی باری است که از نظر وزن- ارتفاع یا پهنا خارج از عرف است و با هماهنگی اداره راه و پلیس را مسیر تعیین و اسکورت گردد و ماشین های مربوطه با سرعت کم و با محدودیت زمان تردد مواجه است) و سعی کنید که حمل و تحویل بار را تا پروژه به عهده کارخانه سازنده باشد. زیرا تونل های قدیمی و جاده های کوهستانی پل های عابر پیاده ارتفاع کمی را رد می¬کنند و حتی گاهی به خاطر همین مساله باید با کار فرما و مشاور هماهنگ کنید که از کارخانه نزدیک¬تر تهیه کنید و یا دستگاه را در چند بخش وارد پروژه کرده و توسط کارخانه مونتاژ نهایی گردد که این کار اصولی نیست چون امکانات آزمایش سیار بسیار محدود است.
برای چیدمان موتورخانه پمپ ها در یک ردیف کنار هم قرار دهید به¬گونه¬ای که پمپ¬های برج¬های خنک¬کن مقابل چیلر، پمپ¬های آب داغ مقابل دیگ و پمپ¬های خطی نزدیک منابع دو جداره و یا همان منابع کویلی و بوستر پمپ ها نزدیک مخازن آب قرار گیرند.
یک موتور خانه حرفه ای دارای بخش¬های زیر می باشد:
-اتاق کنترل که می تواند دارای میز کار و دسک سوئیچ باشد و آینه¬ای مورب در پشت دسک پنل که اپراتور از بیرون از پشت پنجره وضعیت چراغ دستگا¬هها و کلیدها را ببیند. حتماً باید هوای سالم داشته باشد و امکان خروج و ورود سریع از بیرون را داشته باشد.
اتاق برق باید در مناطق گرمسیر خنک¬کننده داشته باشد که دمای قطعات از ۳۵ درجه سانتی¬گراد بالاتر نرود، دمای پیشنهادی بین ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتی¬گراد می¬باشد.
-تلمبه خانه که غالباً بیرون و نزدیک چاه است ولی جزء توابع موتورخانه محسوب می¬شود.
-چاله کندانس برای دیگ های بخار.
-مجراهای جمع آوری آبهایی دستگاهها و پمپ¬ها.
-پلت فرم برای دی اریتور و دی¬آلکالایزرها (پکیج های شیمیایی) دیگ¬های بخار.
-پلت فرم دسترسی به شیرهای پمپ¬های بزرگ و ادوات کنترل مربوطه.
-سرویس بهداشتی.
-پایپ رک یا ساپورت لوله¬ها وکلکتورها.
نکته مهم به هیچ عنوان از آویزها گلابی که توسط یک یا دو میلگرد از سقف آویزان می¬شود، برای لوله¬ها و کلکتو رها در موتورخانه استفاده نکنید. چون مهمترین وظیفه ساپورت تثبیت جهت و محدود نمودن تکان لوله است و اگر زلزله بیاد و شما از بست آویز در موتورخانه استفاده کرده باشید دچار درد سر بزرگی خواهید شد. اکثر اتصالات دنده¬ای شما خواهد شکست و چیدمان لوله¬ها به هم خواهد خورد.
-بخش تعمیرات خرده کاری با میز کار فلزی با حد اقل ۸۰ در ۱۲۰ سانتی¬متر.
-اعلام و اطفای حریق و آژیر مناسب برای اطلاع رسانی اضطراری یا ریست کردن دیگ بخار.
-پی مناسب برای هر دستگاه با توجه به پیشنهاد کارخانه سازنده دستگاه میزان لرزش و فشار طراحی گردد.
ارتفاع موتورخانه مسکونی ومجتمه¬های کم واحد از بلندترین تجهیزات باید حداقل یک متر و برای موتورخانه¬های بزرگ بین دو تا چهار متر بلندتر باشد برای آنکه گرمای حاصل ازدیگ¬های بخار بالای سطح تنفس قرار گیرد. اجرای لوله¬ها و دیاریتورها ساده¬تر باشد و برای تنفس دستگاهها نیاز به حجم اکسیژن زیادتری است. نباید دمنده مشعل¬های بزرگ ایجاد فشار منفی زیادی نماید که گوش کاربر را اذیت کند و پنجره¬ها را تحت مکش زیاد قرار دهد چون ممکن است به مرور زمان یا حادثه¬ا
ی کوچک شیشه پنجره¬ها را بشکند و این مکش سبب ایجاد ترکش در محیط نکند.
معمولاً بهترین تناسب برای موتورخانه¬های بزرگ در محوطه که شکیل هم باشد اگرعرض یک سوم طول موتورخانه باشد شما موتورخانه زیبایی خواهید داشت.
معمولاً در موتورخانه¬ها اگزاست یا خروج هوای کثیف در بالا ترین ارتفاع تعبیه می¬گرد، ولی اگر بتوانید یک خروج هوای سنگین هم در ارتفاع کم تعبیه کنید درموتورخانه¬های بزرگ نزدیک میز تعمیرات که جوشکاری در آن جا انجام می¬شود تهویه بهتری خواهید داشت.
گاهی به علت درست کار نکردن دمنده مشعل دیک یک احتراق شبیه انفجاری ایجاد می¬نماید و این ضربه محکمی به شیشه¬ها می¬زند، بهتر است شیشه ها از نوع مش¬دار باشد و سطح هواکش آمادگی این انفجار کوچک را داشته باشد.
دودکش موتورخانه باید از مرتفع ترین ساختمان در مسیر دود حد اقل ۲ تا ۶ متر بالاتر باشد که دود آن به سلامتی اهالی و یا کارمندان ساختمان مشکل ایجاد ننماید و روی نمای ساختمان تغییری ناخواسته ایجاد ننماید.
در طول مسیر دودکش نباید زانوی ۹۰ درجه استفاده نمود و یا مسیر سیفونی گردد و یا U شکل گردد ونمی¬توان از زاویه حاده استفاده نمود.
یک شیب نیم تا یک درصد در مسیر افقی دودکش در نظر بگیرید و سعی کنید که دودکش در افق مسیر طولانی نداشته باشد.
اگر دمای دودکش بیش از حد داغ گردد حتما یک جای کار اشتباه است چون اتلاف حرارتی زیاد می¬باشد و بازده انرژی به زیر استاندارد رسیده است.
برای لوله¬هایی که حرارت زیاد ناگریز است از ورق گالوانیزه استفاده نکنید چون پوشش قلع آن ذوب شده و به اصطلاح می¬گویند ورق سوخته ودود سمی تولید خواهد نمود.
- اگر طول دودکش بیش از حد باشد و دریچه تعادل توربولاسیون نداشته باشد مشکل توربولاسیون فزاینده ای ایجاد می¬کند و به اصطلاح لوله به خاطر بالا بودن سرعت جریان هوا و گاز در دود کش زوزه خواهد کشید.
-اگر طول دودکش کمتر از ۶ متر باشد باز دودکش درست عمل نخواهد کرد و چنان چه فن مشعل ضعیف باشد دستگاه خاموش خواهد شد.
-در پایین دودکش یک سه راه دمپر دار قرار دهید که سرعت توربولاسیون قاب کنترل باشد.
-اگر میزان دود زیاد باشد طبق نظر کارشناسان محیط زیست باید فیلتر مناسبی قبل از کلاهک قرار دهید و تمهیداتی برای تعمیر سرویس و تعویض باشد.
-گاهی آن قدر ساختمان بلند است که لوله در یک ارتفاعی سرد می¬گردد و دود را تا بالا انتقال نمی¬دهد در این شرایط باید با نظر مهندس مکانیک خبره حرارت را بصورت موضعی بالا ببرید تا دود به کلاهک برسد و میزان پرتاب دود بعد از خروج دود توجه نمایید. بهتر است به لایه پر سرعت جریان هوای منطقه برسد که هوای محوطه را آلوده ننماید.
-اگر دودکش خیلی باریک باشد سرعت دود زیاد می¬شود و صدا و لرزش ایجاد می¬کند و اگر بزرگتر باشد سرعت دود افت می¬کند و دستگاهها به اصطلاح خفه خواهند کرد. طول و قطر دودکش با نظر کاخانجات سازنده دیگ¬ها طراحی گردد.
درب موتورخانه باید حداقل نیم متر عریض¬تر از بزرگترین دستگاه یا مخزن غیر قابل مونتاژ باشد و حد اقل یک متر بلندتر از بلندترین دستگاهی که نمی¬توانید آن را به¬طور مورب وارد کنید. به صورت سرانگشتی عرض درب موتورخانه¬های معمولی یک متر ارتفاع دو متر، موتورخانه¬های مجتمع¬های تا ۲۰واحد بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی¬متر، ارتفاع ۵/۲ متر برای دیگر اماکن حد اقل سه متر و برای موتورخانه های صنعتی تا شش متر توصیه می¬شود. البته می توان در ارتفاع به دو بخش ۴ متر درب و۲ مترکتیبه باز شو در نظرگرفت. توجه کنید بالای درب پروژه پروفایلی رد نکنید، چون ورود دیگ¬های بخار و مبدل¬ها و تانکرهای بزرگ بسیار سخت خواهد شد البته مواردی که برای ورود و خروج نیاز به میدان گردش در ورود است، با رایانه حرکت و گردش و مسیر را شبیه سازی کنید. گاهی لازم است درب بزرگتری بسازید. درب موتور خانه حتماً باید به بیرون باز شود و تحت هیچ شرایطی سبب حبس شدن افراد در موتورخانه گردد.
نکته: اگر دستگاهی داشتید که از درب رد نمی¬شد و در را نمی شد خراب کرد می¬توانید دیوار را با توجه به میرعبور مدار برق و لوله های تأسیسات تخریب کنید. البته تخریب یک دیوار دانش ساخت یک ساختمان را می¬خواهد پس حتماً با مهندس سازه با تجربه در امر تخریب و مرمت مشورت کنید.
حتماً ورود به موتورخانه برای بازی کودکان و نوجوانان غیر ممکن باشد. دیده شده نوجوانی به علت تنش¬های داخل خانه یا کار برای خواب رفته موتورخانه و متأسفانه بر اثر کمبود اکسیژن دیگر بیدار نشده است.
علاوه بر درب از سقف¬های قابل برداشتن و دریچه¬های باز شو جلو و پشت دیگ¬ها و چیلرها برای سرویس و تعمیرات و دریچه¬های کشویی در سقف هم می¬توان استفاده نمود. البته مساله امنیت تردد، انتخاب محل درست، سهولت باز شدن توسط تکنسین و اپراتور مربوطه خیلی مهم است و به¬گونه¬ای باشد که غبار مرور زمان سبب مسدود شدن و غیر قابل دسترس شدن نگردد وآب باران وارد نگردد.
درب موتور خانه نباید پاخور د
اشته باشد. یعنی پروفایل مزاحمی در کف باشد که حمل و نقل را با مساله روبه¬رو ستون و فونداسیون مربوطه نگهدارنده در و یا چهار چوب در و چهارچوب درب¬های بزرگ و تعداد لولا و کیفیت اجرا اهمیت زیادی دارد.
توجه نمایید کف مخازن آب داخل موتورخانه باید بر کلکتور مکش بوستر پمپ سوار باشد، یعنی ارتفاعش حداقل ۲۰ سانتی¬متر از روی لوله مکش بالاتر باشد.
هنگام طراحی مخازن آب دقت کنید که ابعاد را به¬گونه¬ای انتخاب کنید که دور ریز به حداقل برسد.
-درز جوش¬های هر طبقه از ورقها در امتداد نباشد مانند آجربندی روی بند نباید بیافتد که احتمال کسیختگی زیاد شود.
-مخازنی که طول آن ها زیاد است باید مجهز به ورق¬های درونی موج¬گیر باشد.
-نیم در صد اگر کف آن به سمت درین شیب داشته باشد هنگام سرویس دوره¬ای که شیر زهکش باز می¬شود، گل و لای خارج می¬شود.
-مقابل ورود آب یک سبد توری آشغا لگیر با دسته یا زنجیر بند تعبیه کنید که هر هفته توسط مسئول نگهداری تمیز گردد.
-مخازن آب باید به دریچه ورودی با نرده در داخل و بیرون، کنترل ارتفاع، لوله سر ریز،کنترل سر ریز، لوله ونت (تهویه) با توری ضد پشه-عقرب ارتفاع نما یا ساید گلاس لوله تخلیه و لوله¬های ورود وخروج آب باشد که معمولاً از وسط برای آب شرب و از پایین برای اتشنشانی خروجی می¬گیرند که این اختلاف ارتفاع آب ذخیره شده آتشنشانی و همیشه پاک خواهد بود.
برای آتشنشانی مخزن آب راکد نسازید چون ایجاد خوردگی-رسوب-بو- تجمع پشه و گیرپاژ بوستر پمپ می¬گردد.
اما از ارتفاع فونداسیون ها از کف تمام شده موتور خانه که به همان اندازه باید در زیر ریشه داشته باشند. قبل از تعیین ارتفاع به ارتفاع تا زیر سقف موتورخانه و نحوه خروج لوله¬ها بنمایید.
-پمپ ها ۲۵ تا ۳۰ سانتی¬متر.
-چیلر ها ۲۰ تا ۳۰ سانتی¬مترطبق نظرکارخانه سازنده.
-منابع آب ۳۰ تا ۶۰ سانتی¬متر.
-سختی¬گیرها ۲۵ تا ۴۰ سانتی¬متر.
-دیگ بخار ۲۰ تا ۴۰ سانتی¬متر طبق نظر کارخانه سازنده.
-روی چاله کندانس ۳۰ سانتی متر زیر رقوم پایین¬ترین لوله تقطیر عمق طبق نظر طراح.
-منابع کویلی ۲۰ تا۳۰ سانتی¬متر.
-روی فونداسیون کلکتورها پایپ رک لوله¬ها با کف تمام شده هم تراز است نهایتاً ۵ سانتی¬متر بلند تر ولی ریشه آن متناسب با بزرگی کلکتور و لنگر احتمالی وارده طبق همفکری مهندس سازه و مکانیک.
به هیچ عنوان بدون هماهنگی مهندس سازه و اخذ تأیید مشاور و طراح بار دستگاهها را به سازه ساختمان تحمیل نکنید!
لوله های عمومی رفت و برگشت را اگرمسیر شرقی غربی در نظر بگیرید در یک کد ارتفاعی و چون پمپ¬ها را رو بروی دستگاه ها اجرا می¬کنید، ارتباط دستگاهها با پمپ ها را یک کد بالاتر و در نهایت برای دی اریتور و دی الکالایزر یک کدارتفاعی بالاتر در نظر بگیرید اصولاً شما نباید سه کد ارتفاعی برای لوله¬کشی بیشتر داشته باشید.
از همه مهمتر نباید لوله¬کشی به¬گونه¬ای باشد که دسترسی و تعمیرات در لایه های بالاتر غیر ممکن یا خیلی سخت گردد.
فاصله لوله ها با توجه به عایق مربوطه و نیاز تعمیرات رعایت نمایید.
-هنگامیکه غرق در مسائل اجرای درست هستید از زیبایی اجرا و تأثیر بر زیبایی پیرامون غافل نشوید.
دقت کنید لوله های ورودی و خروجه موتور خانه نمی¬تواند از بیش از دو نقطه باشد چون اگر بیشتر باشد سبب می¬گردد شما در اجرا دچار مشکل اساسی شوید و تداخل مسیر لوله¬ها هدر رفت فضای مفید اجرا از عوارض این کار است.
فاصله دستگاهها نسبت به هم و دیوار پهلو و پشت.
در ادامه حداقل فاصله ذکر شده است:
- دیگ به دیگ (آب داغ) یک متر.
-دیگ به دیگ (بخار) یک متر و نیم.
-چیلر کمپرسوری به دستگاه مشابه یک متر و نیم.
-پمپ¬ها از همدیگر اکس تا اکس یک متر تمام.
-دستگاههای چیلر و دیگ ها از پشت تا دیوار حداقل یک متر و نیم.
-برای چیلرها و دیگ¬ها در مقابل معادل طول دستگاه +۳۰ سانتی¬متر فضای مانور لازم است که می¬توان با ایجاد دریچه قابل باز شدن در پشت دستگاه و تأمین همان فاصله اکتفا کرد.
-منابع کویلی از هم ۶۰ سانتی¬متر فاصله از پشت ۵۰ سانتی¬متر تا دیوار.
-سختی¬گیر به سختی¬گیر ۸۰ سانتی¬متر فاصله از پشت ۵۰ سانتی¬متر تا دیوار.
-انبساط بسته به دستگاه مشابه ۵۰ سانتی¬متر فاصله از پشت ۵۰ سانتی¬متر تا دیوار.
حتماً برای فاصله دیگ¬های آب داغ ،روغن داغ و بخار تا چیلر فاصله بیشتری در نظر بگیرید.
-دستگاه های حساس مانند چیلر را در معرض ریزش یا پاشش آب و بخار قرار ندهید.
ساپورت لوله ها باید متناسب با اهمیت و نوع کار دارد. یعنی یک موتوخانه متوسط حدود ۵۰۰ متر مربع نه چنان در ساپورت گذاری امساک کنید که فقیر و بی ارزش و غیر اصولی به چشم بیاد و نه آن قدر افراط کنیم که ساپورت¬ها بیش از کار به چشم بیاید و در هر دو حالت باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.
bms یا هوشمند سازی موتورخانه را برای اکثر موتورخانه¬ها به دلایل زیر توصیه نمی¬شود.
-نگهداری بسیار پیچیده می¬شود.
-نگهداری بسیار تخصصی خاص و وابسته به شخص
یا شرکت خاص می¬گردد. اگر به هر دلیلی در دسترس نباشند کل کار تعطیل می¬گردد.
-به تغییر روز به روز و ترقی و مدرن شدن هر ساله در بهترین حالت سامانه شما فقط دو سال جوابگو خواهد بود و توسعه آن در آینده بی¬معنی می¬گردد.
شما فقط در یک شرایط ایده¬آل، خاص و پایدار با یک برند معتبر و کادر خبره می¬توانید موتورخانه هوشمند داشته باشید.
اگر پیمانکار مناسب و خبره انتخاب نکنید، نظارت دقیق نکنید، در خریدها دقت نکنید و در استفاده از ادوات کنترل و سوپاپهای اطمینان و کیفیت جوش و لوله¬ها و اتصالات امساک کنید حتماً باعث عبرت دیگران خواهید شد.
تعمیر و نگهداری موتورخانه
طراحی و اجرای موتورخانه
مترين عوامل پايين بودن كارايي موتور‌خانه‌ها:
۱_ اختلاط ناقص سوخت و هوا كه منجر به احتراق ناقص مي‌شود (مشعل اين موتور‌خانه‌ها نمي‌توانند سوخت و هوا را بطور كامل با هم مخلوط نمايند بنابراين در بعضي از مواقع براي اينكه بتوان هواي لازم براي احتراق را تامين نمود بايد هواي اضافه را بالا برد)
۲_ عدم انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات شرايط جوي و شرايط كاري موتورخانه‌ها ( به علت عدم نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه تغيير شرايط محيطي باعث مي‌شود كه ديگ و مشعل از حالت بهينه خود خارج شده و بازده‌شان پايين بيايد. )
۳_ عدم تنظيمات فصلي در موتورخانه‌هاكه باعث افت شديد راندمان و افزايش مصرف سوخت مي‌شود.
۴_ طراحي موتور‌خانه‌ها با تكنولوژي‌هاي قديمي كه موارد مربوط به صرفه‌جويي انرژي در آنها لحاظ نشده است.
دلايل اتلاف انرژي در موتور‌خانه‌ها:
۱_ مناسب نبودن مشعل ( عدم تنظيم درست و در برخي موارد پايين بودن راندمان )
۲_ مناسب نبودن ديگ ( عدم عايق‌بندي و وجود رسوب در داخل پره‌ها )
۳_ عدم تناسب ظرفيت حرارتي ديگ با مشعل
۴_ تميز نبودن موتور‌خانه
۵_ مناسب نبودن دودكش و طراحي غلط لوله‌كشي
۶_ عدم انطباق ظرفيت حرارتي موتور‌خانه با بار حرارتي ساختمان
۷_ عدم تنظيم صحيح ترموستات
عمليات بهينه‌سازي موتورخانه‌ها:
۱_ نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه
۲_ تنظيم موتورخانه
۳_ طابق ديگ و مشعل
۴_ نصب دمپر بارومتريك
۵_عايقكاري لوله و ديگ
۶_ رسوب زدايي و شستشوي ديگ
در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپهای سیرکولاسیون انجام می گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می باشد. همچنین در بسیاری از ساختمانهای غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده می گردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد.
روش فعلی تنظیم دستی ترموستات دیگها و پمپها، قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی دقیق و محدودیتهای کنترلی ترموستاتهای دستی، ضرورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور :
راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی
تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان
کاهش استهلاک تجهیزات و هزینه های مربوطه
کاهش هزینه های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی
کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی
آشکار می گردد.
اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتوخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبداء و محل تولید انرژی حرارتی (موتورخانه) می باشد. این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسورهای حرارتی که در محلهای زیر نصب می گردند :
ضلع شمالی ساختمان جهت اندازه گیری دمای سایه (حداقل دمای محیط خارج ساختمان)
کلکتور آب گرم چرخشی
خروجی منبع آب گرم مصرفی
لحظه به لحظه اطلاعات حرارتی موقعیتهای فوق را اندازه گیری و با تشخیص هوشمند نیاز حرارتی ساختمان تا برقراری شرایط مطلوب در تابستان یا زمستان تجهیزات حرارتی موتورخانه شامل مشعلها و پمپهای آب گرم چرخشی را راهبری می نماید. بدین صورت مصارف گرمایشی (گرمایش- آب گرم مصرفی) نیز متناسب با نوع کاربری ساختمان مسکونی یا غیرمسکونی (اداری- عمومی- آموزشی- تجاری) تامین و کنترل می شود. صرفه جویی مصرف انرژی حاصل از عملکرد سیستم به دو دسته تقسیم می شوند :
کنترل مصارف گرمایشی درزمان استفاده از ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی)
خاموشی یا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاری ساختمان های غیرمسکونی (در ساختمانهای اداری-آموزشی- عمومی- تجاری)
هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهای مسکونی و یا غیرمسکونی و با در نظر گرفتن شرایط کارکرد زمستانی تابستانی و برای کنترل گرمایش، مشعلها و پمپها توسط یک منحنی حرارتی کنترل می شوند. در این منحنی دمای آب گرم چرخشی در تاسیسات، تابعی از درجه حرارت محیط خارج ساختمان می باشد و به صورت لحظه ای و خودکار متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان کنترل می شود و باعث ایجاد دمای یکنواخت در داخل ساختمان می گردد. بدین صورت هنگام گرم شدن دمای محیط خارج ساختمان مشعلها و پمپها به اندازه ای کار می کنند که گرمایش در حد مورد نیاز و در محدوده آسا
یش حرارتی تامین شود و از تولید بیش از حد حرارت که موجب کلافگی و باز شدن پنجره ها بمنظور تعدیل دمای اتاقها می گردد جلوگیری می نماید.
برای تامین دمای آب گرم
مصرفی مطابق با شرایط مطلوب تعریف شده نیز تجهیزات موتورخانه به اندازه ای کار می کنند که تنها دمای آب گرم مصرفی در ساعتهای مورد نظر به حد تعریف شده و مطلوب برسد و نه بیشتر.
در ساختمانهای با کاربری غیرمسکونی نظیر ادارات، مدارس، مجتمع های تجاری و ... نیز بدلیل غیرپیوسته بودن ساعت بهره برداری از ساختمان، سیستم کنترل هوشمند موتورخانه توسط یک تقویم زمانی پس از ساعت کاری و تا زمان پیش راه اندازی موتورخانه در صبح روز بعد، موتورخانه را کاملاً خاموش و یا در وضعیت آماده باش (کنترل دمای آب گرم چرخشی در یک دمای ثابت و پائین) قرار می دهد.
۲- ویژگیهای منحصربفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی
ویژگیهای منحصربفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی
۱-۲- مستقل بودن عملکرد سیستم از مساحت زیربنای ساختمان