شماره تماس 09195369227-02122447429   

فرمولهای تاسیسات مکانیکی

213b9719-33ea-4c20-9ca3-8011b2aebc50-300x86 فرمولهای تاسیسات مکانیکی
محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس تاسیسات
✅٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :
GPM=Q/5000
Q: Cooling load (Btu/hr)
✅٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :
GPM=3 [GPM/TR]*TR
TR: Cooling load (Ref. Ton)
✅۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :
L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور
L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده
افت کلکتور = ۵ft
افت فن کویل = ۱۰ft
افت کندانسور = ۲۵ft(از کاتالوگ چیلر)
✅۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :
L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج
L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن
افت کلکتور = ۵ft
افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)
افت برج = ۳۰ft (از کاتالوگ برج خنک کن)
✅۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :
Q=U.A.ΔT
Q (Btu/hr)
U ( Btu/hr.ft2.oF)
A (ft2)
ΔT (oF)
✅٧- تبدیل واحدهای مهم :
تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr
Btu/hr / 4 = Kcal/hr
M3/hr * 4.4 = GPM
Gallons * 3.785 = Lit
CFM / 0.6 = M3/hr
HP * 0.735 = Kw
Btu/hr * 0.29287 = Watts
✅٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :
A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز
A=0.04Q/√H برای سوخت جامد
A (cm2) : سطح مقطع دودکش
Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ
H (m) = h1 + 0.5h2
h1 : طول عمودی دودکش
h2 : طول افقی دودکش
✅٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :
V(Lit) = TR / 4000
TR: Cooling load (Ref. Ton)
✅١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :
d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)
Min : 1 ¼”
✅١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :
V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000
✅١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :
d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت
d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت
Q (Kcal/hr)
✅١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :
V (Lit) = GPH * 4 * N * n
GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها
N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا ۲۰ ساعت)
n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا ۴۵ روز)
✅١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا ۱۸~۲۰ lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار ۲۰psi میباشد.
✅١۵- مصرف آب دیگ بخار :
GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)
✅١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :
Q=GPM*500*ΔT
Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش
ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
✅١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :
Q=CFM*1.08* ΔT
Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل
ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی
✅١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :
برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)
برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)
✅١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :
GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4
V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد
✅٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت ۱۲ مترمربع را پوشش میدهد.
✅٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :
Low pressure : 15 psig
Medium pressure : 60 psig
High pressure : 100~150 psig
✅٢٢- سرعت های مجاز :
Water : 1.5~3 m/s
Steam : 20 m/s
Air in pipe : 20 m/s
Air in duct (industrial) : 1050 ft/min
Air in duct (non industrial) : 900 ft/min
Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min
Air passing trough coils : 500 ft/min
Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min
Air passing from exhaust grills : 200 ft/min
✅٢٣- محاسبه قطر کلکتور :
Φ = √ Φ۱ . Φ۲ . Φ۳ …. Φi
Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی
✅٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :
مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500
مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000
✅٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :
Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150
✅٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :
Q(TR) = A(m2) / 25
✅٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :
N = Q(Kcal/hr) / 125 (OR)
N = Q(Btu/hr) / 500
Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد
✅٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :
n = N * 0.75
N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند ۲۷ محاسبه میگردد
✅٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :
Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4
L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد
N : تعداد طبقات