منبع دوجداره چیست

16-11-11-06-57-39-379_deco-1-300x168 منبع دوجداره چیست

 منبع دوجداره

تعریف منبع دو جداره ،طرز کار منبع دوجداره:

منبع دو جداره دارای دو منبع استوانه ای شکل است که استوانه بزرگتر استوانه کوچکتر را پوشش می دهد

به این ترتیب که آب سرد وارد منبع داخلی شده و آب گرم از دیگ وارد جداره دو منبع می شود

و در اطراف دیواره منبع آب گرم گردش می کند و باعث گرم شدن آب داخل  منبع می شود

 در واقع آب گرم وارد شده به جداره منبع ،به آب سرد،حرارت خود را منتقل می کند.

تا سبب گرم شدن آب سرد منبع دو جداره بشود.

نکته مهم ایمنی در منبع دوجداره نصب شیر اطمینان و شیر هواگیری می باشد

شیر اطمینان در مواقع بالا رفتن فشار بطور خوکار باز می شود و از انفجار منبع دو جداره جلوگیری می کند

در موقع نصب منبع دوجداره حتما باید از شیر یکطرفه بر سر راه ورود آب سرد استفاده شود

تا از برگشت به منبع دو جداره جلوگیری کند .

لوله کشی و نصب منبع  دوجداره:

منبع دوجداره در داخل موتورخانه وبالاتر از دیگ روی پایه ای که معمولا از لوله ساخته می شود نصب می شود.

۱)هر منبع دوجداره دارای یک مجرای ورود آب سرد در قسمت پایین است  

که از آب شهر ورودی به موتورخانه انشعاب می گیرد.برای این انشعاب یک عدد شیر یکطرفه و یک عدد شیر فلکه لازم است .

شیر یکطرفه از برگشت آب گرم منبع به مدار لوله کشی جلوگیری می کند

 شیر فلکه برای قطع آب ورودی در مواقع ضروری است.

۲) مجرای برگشت آب گرم جداره منبع به دیگ که در قسمت پایین منبع قرار دارد.

۳)مجرای تخلیه: در قسمت پایین منبع دوجداره آب گرم یک عدد شیر سماوری نصب می شود.

۴)مجرای ورود آب  گرم به جدار منبع آب گرم که در قسمت بالای منبع قرار دارد

 آب گرم ورودی از این مجرا پس  از گردش در اطراف منبع دوجداره و انجام انتقال حرارتی

از طریق مجرای برگشت آب گرم که در پایین منبع است به دیگ بر میگردد.

۵)شیر اطمینان روی منبع دو جداره در قسمت بالا نصب می شود

در مواقعی که درجه حرارت منبع بیش از حد مجاز بالا می رود بطور خودکار باز شود و از انفجار منبع جلوگیری کند.

۶)مجرای خروج آب گرم رفت مصرفی که در بالای منبع دو جداره قرار دارد و آب گرم مصرفی را به داخل ساختمان هدایت می کند.

۷)شیر هواگیری دستی  یا خودکار که روی مجرای ورود آب گرم از دیگ به جداره منبع نصب می شود

و عمل هواگیری را انجام می دهد.