نصب منبع انبساط بسته

download-300x168 نصب منبع انبساط بسته

 بطور کلی در سیستمهای تاسیساتی از مخازن انبساط باز استفاده می شود.

چون تعمیر ونگهداری منابع بسته مشکل تر وگرانتر نسبت به منابع انبساط باز است.

مگردرمواردی که نصب منبع انبساط باز ،بعلت کمبود جا روی بام(مثل سقفهای شیب دار) و یا عدم وجود مسیر لوله کشی از موتورخانه به بام امکان پذیر نباشد.

مخزن انبساط بسته به صورت یک مخزن بسته ساخته و در داخل موتورخانه نصب میشود.

در دو نوع سیستم هوای فشرده وسیستم دیافراگمی ساخته میشود.

در سیستم دیافراگمی یک غشاء لاستیکی درداخل منبع انبساط قرارمیدهند.

در زیر غشاء آب گرم سیستم ودربالا هوا یا گازتحت فشارمیباشد.

با تنظیم فشار هوا در قسمت بالایی غشاء داخل منبع تنظیم شده ونوسانات فشار سیستم را از بین میبرد.

ایرادی که سیستم منبع انبساط بسته دارد.

بعد از مدتی استفاده وگذر زمان تیوپ لاستیکی حالت الاستیسیته خود را از دست میدهدو حتی پاره وسوراخ میشود.

 این کار باعث ایراد برای سیستم میشود وایجاد مشکل میکند.

در سیستم های هوای فشرده بر خلاف سیستم قبل تیوپ لاستیکی وجود ندارد ودرقسمت پایین منبع آب هوای فشرده وجود دارد.

که باعث متعادل شدن سیستم میشود. 

هرچند که این سیستم ایراد سیستم غشایی را ندارد لیکن احتمال نفوذ حبابهای هوا در داخل آب به وجود می اید وهوا با جریان آب مخلوط شده و باعث هوا گرفتن سیستم میشود که باید سیستم هرچند وقت یک بار هواگیری شود.

ظرفیت منابع انبساط مورد استفاده در سیستم موتورخانه:

منازل مسکونی با محاسبه حجم آب مصرفی در گردش داخل لوله ها تعیین می‌شود.

از ۱۵۰ تا ۱۵۰۰لیترحجم منبع انبساط های مورد استفاده است.